Unagitsuri Osakaya

うなぎつり 大阪屋

查看地圖

住址

62 Saikamachi, Wakayama

和歌山県 和歌山市 雑賀町 62

以當地語言顯示的名稱/地址

  • うなぎつり 大阪屋 Unagitsuri Osakaya
  • 住址 和歌山県 和歌山市 雑賀町 62 62 Saikamachi, Wakayama
  • 以當地語言顯示的名稱/地址
Last updated: 2018-09-06

附近的地方